fbpx

  Zwroty

  Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni, liczonych od dnia zawarcia umowy. Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient może skorzystać z dostępnego wzoru oświadczenia (PDF) i przesłać wypełniony dokument na adres e-mail: sklep@lazzur.pl. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  § 7 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni, liczonych od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). To prawo dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile treść umowy nie wskazuje, że ma ona charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru. Aby zachować ten termin, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jest dostępny wraz z potwierdzeniem Zamówienia, aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Obowiązek udowodnienia skorzystania z prawa odstąpienia spoczywa na Kliencie.
  3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zmiana koloru, elementów łączących i każda inna zmiana produktu, który jest sprzedawany za pomocą dodatkowych uwag do zamówienia);
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można zwrócić rzeczy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę…

  śledź nasz profil

  #LAZZUR

  Instagram Azara