fbpx

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  § 1 Postanowienia wstępne

  • Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez stronę internetową.
  • Określa rodzaje usług, warunki zawierania umów, zasady składania zamówień, itp.
  • Reguluje kwestie związane z prawem odstąpienia od umowy, ochroną danych osobowych oraz trybem reklamacji.

  § 2 Definicje

  • Definiuje różne pojęcia używane w regulaminie, takie jak „Klient”, „Konsument”, „Koszyk”, „Produkt”, „Sprzedawca”, „Usługa”, itp.

  § 3 Zasady świadczenia Usług

  • Określa wymagania techniczne dla korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
  • Informuje, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie klienta.
  • Wymienia świadczone usługi, takie jak newsletter, pliki cookies, koszyk i konto, oraz określa zasady ich korzystania.
  • Ustala zasady reklamowania problemów z usługami.

  § 4 Składanie zamówień

  • Informuje, że prezentowane produkty mają opisy i zdjęcia, ale mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty lub odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach.
  • Określa zasady składania zamówień, w tym zasady płatności i dostawy.
  • Informuje o cenach, kosztach dostawy i opodatkowaniu.

  § 5 Realizacja Zamówienia

  1. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza akceptację oferty Klienta przez Sprzedawcę. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostaje przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail, który Klient podał podczas składania Zamówienia.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
  3. Sklep internetowy umożliwia różne formy płatności, w tym: – Przelew; – Płacę online imoje; – Blik; – Paynow; – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; – Google Pay; – Kup z Twisto. W przypadku płatności bezgotówkowych termin płatności wynosi 2 dni.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zostanie prawidłowo złożone, co oznacza podanie wszystkich niezbędnych danych do realizacji umowy oraz weryfikację tych danych przez Biuro Obsługi Klienta (BOK) oraz dokonanie płatności w określonym w Regulaminie terminie, wybierając jedną z wyżej wymienionych form płatności.
  5. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 96 godzin, licząc od momentu zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy opłaty za złożone Zamówienie. Zamówienie jest uważane za zrealizowane w momencie przekazania paczki kurierowi dostarczającego Zamówienie lub jej nadania w paczkomacie.
  6. W przypadku, gdy towar objęty Zamówieniem jest dostępny w ograniczonej ilości na magazynie, czas realizacji może być wydłużony. W takim przypadku BOK niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, informując go o zmienionym terminie realizacji Zamówienia.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy Zamówienia, który zależy od kuriera odpowiedzialnego za dostarczenie przesyłki.
  8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera podczas jej odbioru.
  9. Jeśli Klient wybierze płatność przelewem, ma 48 godzin na dokonanie zapłaty. Po upływie tego terminu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.
  10. Usługi płatności online kartami są świadczone przez Blue Media S.A.

  § 6 Reklamacje, rękojmia za wady, odpowiedzialność Sprzedawcy, nieodebranie zamówienia

  1. Zakres i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne produktu (rękojmia) określone są w przepisach Kodeksu Cywilnego.
  2. Sprzedawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na produkty. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zużycia, ani zgubionych elementów biżuterii.
  3. Aby zgłosić reklamację, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Korzystanie z formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowe. Reklamację można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@lazzur.pl.
  4. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jeśli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o ile Sprzedawca nie wymieni produktu na niesprawny na wolny od wad lub nie usunie wady w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jeśli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów niezwiązanym z działalnością gospodarczą, może także żądać wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami w porównaniu z innym sposobem spełnienia żądania.
  5. Za zgodą Klienta lub na jego żądanie Sprzedawca wymieni wadliwy towar na inny produkt dostępny w ofercie Sklepu internetowego, o ile cena tego produktu nie będzie wyższa niż cena wadliwego towaru.
  6. Reklamacja nie pozbawia Konsumenta lub przedsiębiorcy, który dokonuje zakupów niezwiązanym z działalnością gospodarczą, prawa do skorzystania z innych przysługujących mu uprawnień zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych instytucji zajmujących się ochroną konsumentów oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).
  7. Okres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru.
  8. Klient powinien zgłosić Sprzedawcy wadę produktu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  9. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia oraz dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Sprzedawcy.

  Załączniki:

  1. Formularz odstąpienia od umowy

  2. Formularz reklamacyjny

  śledź nasz profil

  #LAZZUR

  Instagram Azara