fbpx

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności (dalej zwana „Polityką”) ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla naszych Klientów. Wszystkie słowa, wyrażenia i skróty zapisane wielką literą, takie jak „Sprzedawca,” „Sklep Internetowy,” czy „Usługa,” mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie Lazzur.pl.

  2. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep Internetowy Lazzur.pl jest Adrianna Wrona-Zyskowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.U. Ada Adrianna Wrona-Zyskowska, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Księdza Karola Kościowa 24a, 97-500 Radomsko. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6443307781, numer identyfikacji REGON: 362390160, adres poczty elektronicznej: sklep@lazzur.pl, numer telefonu: +48 572 303 995 (opłata zgodna z taryfą operatora). Administrator jest jednocześnie Sprzedawcą.

  3. Podstawa prawna

  Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeśli przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wielu określonych celach; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba ta jest dzieckiem.

  4. Charakter danych chronionych

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

  Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Lazzur.pl, które mogą podlegać przetwarzaniu przez Administratora, to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres dostawy i/lub zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej/debetowej/kredytowej, a także nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  6. Cel przetwarzania danych osobowych

  Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego Lazzur.pl w następujących celach, na podstawach i przez okresy określone dla każdego celu:

  • Wykonywanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług lub podejmowanie działań przed zawarciem takich umów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Marketing bezpośredni, o ile Klient wyraził na to zgodę.
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  • Zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego i analiza ruchu w celu poprawy jego funkcjonowania.
  • Przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowych (np. ING Bank Śląski S.A. i Twisto Polska sp. z o.o.) w celu realizacji płatności i innych operacji finansowych na zlecenie Klienta.

  7. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak kurierzy, dost

  śledź nasz profil

  #LAZZUR

  Instagram Azara